SẠCH VÀ AN TOÀN TỪ NÔNG TRẠI ĐẠT CHUẨN VietGAP
Hotline: 0903800233

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT CAO NÔNG PHÁT

Là đơn vị liên doanh với Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển giao giống, 
kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại Dưa thơm trong nhà màng tại 
Việt Nam.

Được sự hổ trợ về giống, kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc từ phía Nhật Bản, 
các sản phẩm Dưa thơm của Công ty đã đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang 
thị trường Nhật.

Đại lý độc quyền cung cấp các giống Dưa lê, Dưa lưới từ các Tập đoàn 
uy tín của Nhật, Mỹ, và Israel. 

Gieo trồng và cung cấp Dưa lê, Dưa lưới cho các siêu thị và xuất khẩu.

© 2013 by Nong Phat. All rights reserved.
Tải tài liệu